Brief regering

Aanbieding nota's naar aanleiding van het verslag en nota's van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2020

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Sleuteltabel 2020
Bijlage
brief van het Planbureau voor de leefomgeving inzake bijdrage instrumenten Belastingplan 2020 aan CO2 effecten Klimaatakkoord