Brief regering

Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Opdrachtbeschrijving onderzoek toereikendheid en doelmatigheid macrobudget en kosten(-toerekening) middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en (wetenschappelijk en praktijkgericht) onderzoek