Brief regering : Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (Kamerstuk 31293-486)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31293-461 Motie van het lid Westerveld c.s. over tegengaan van ongewenste gevolgen van schaduwonderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (31293-457)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven