Brief regering

Kabinetsreactie op het advies ‘Prikken voor elkaar’

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Notitie Een ondergrens voor de vaccinatiegraad in Nederland

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.