Brief regering

Kabinetsreactie op het advies ‘Prikken voor elkaar’

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Notitie Een ondergrens voor de vaccinatiegraad in Nederland

Gerelateerde documenten

14-02-2019
32793-359Motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen