Brief regering

Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Verwateren van Aal en Wolhandkrab
Bijlage
Literatuurstudie naar de effectiviteit van verwateren

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-01-2019
29664-195Motie van het lid Bisschop over de vangstverboden voor wolhandkrab en paling

24-01-2019
29664-196Motie van het lid Bisschop over heroverwegen van de tweejaarlijkse toestemmingen voor de zegenvisserij

08-12-2016
29664-159Motie van het lid Bruins over wetenschappelijk onderzoek naar visbestanden