Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-XIV-39 Motie van het lid Moorlag c.s. over het terugdringen van voedselverspilling

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

31532-203 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Voedsel (AO d.d. 05/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35000-XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20