Brief regering

Septembercirculaires 2019 gemeentefonds en provinciefonds

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
Bijlage
Septembercirculaire 2019 Provinciefonds

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-12-2019
35300-B-10Nota van wijziging

24-10-2019
35300-B-6Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

17-09-2019
35300-B-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State