Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33529-669 Motie van het lid Beckerman c.s. over de uitspraak van de Raad van State opvolgen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

33529-674 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over onderzoek naar maatregelen om de vraag naar Groningengas door grote afnemers te verlagen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

33529-626 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over het terugbrengen van de vraag naar Groningengas

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

34957-52 Motie van de leden Sienot en Van der Lee over de validatie van de jaarlijkse raming van GTS

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld (34957-48)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Debat over de aardbeving in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15