Brief regering

Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Zonneparken natuur en landbouw
Bijlage
Beleidskaders zon-pv. Inventarisatie en analyse

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.