Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om openbaarmaking van alle rekenregels en uitgangspunten voor actualisatie excretieforfaits

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

35208-13 Motie van de leden De Groot en Dik-Faber over omissies in de regelgeving repareren

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35208-12 Motie van de leden Lodders en Geurts over een wijziging van de fosfaatexcretiecijfers

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Mestbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35