Brief regering

Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift van het besluit en de ter beschikking te stellen documenten