Brief regering : Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Plan van aanpak en stand van zakenbrief Programma Aanpak Stikstof

Indiener M.E. Haveman-Sch├╝ssel, griffier

Motie

32670-160 Motie van het lid Geurts c.s. over instellen van een commissie die adviseert over oplossingsrichtingen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de be├źdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Programma Aanpak Stikstof - geen doorgang omdat er een plenair debat is aangevraagd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Debat over de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40