Brief regering

Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence for Children "Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen"

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport 'Ik laat je niet alleen'
Bijlage
Factsheet terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen

Gerelateerde documenten