Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2019, over het onderzoek van CE Delft over het sluiten van drie kolencentrales om het Urgendadoel te halen

Download Download

Indieners