Brief regering : Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Medeindiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30012-119 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2019, over leven lang ontwikkelen

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35000-XV-59 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

30012-88 Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over opleidingstrajecten op maat voor zijinstromers

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

30012-78 Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Leven lang ontwikkelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00