Brief regering

Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Scholingskosten in de loonheffingen

Gerelateerde documenten

15-07-2019
30012-119Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2019, over leven lang ontwikkelen

28-03-2018
30012-78Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

28-03-2018
30012-88Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over opleidingstrajecten op maat voor zijinstromers