Brief regering

Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Scholingskosten in de loonheffingen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.