Brief regering : Klimaatbeleid voor luchtvaart

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31936-629 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2019, over duurzame luchtvaart (tweede termijn)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een algemeen overleg

31936-611 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over duurzame luchtvaart

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om brief Nederlandse inzet internationale invoering accijns op kerosine

Indiener M.Y. Israel, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een schriftelijke reactie op het bericht dat de milieubeweging uit overleg over de luchtvaart stapt

Indiener M.Y. Israel, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

29984-824 Gewijzigde motie van het lid Kröger over het uitfaseren van de lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel (t.v.v. 29984-820)

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

31936-540 Motie van het lid Kröger over modernisering van de slotverordening

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XII-46 Motie van de leden Paternotte en Stoffer over een buitengewone zitting van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XII-58 Motie van de leden Van Raan en Paternotte over fossiel gewonnen olie niet als "green alternative fuel"

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31936-498 Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over het beschikbaar maken van biokerosine op Schiphol

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31936-476 Gewijzigde motie van de leden Kröger en Paternotte (t.v.v. 31936-468) over vasthouden aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

31936-467 Motie van het lid Kröger c.s. over de Kamer informeren over relevante vorderingen in CORSIA

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

31936-469 Motie van het lid Remco Dijkstra over stimuleren van de inzet van bio-kerosine voor de luchtvaart

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

31936-471 Motie van het lid Paternotte over deelname van de overige ministeries in het Corporate Biofuel Programme

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31936-454 Motie van het lid Paternotte over hybride en elektrisch vliegen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

VSO mogelijk 'klimaatakkoord' voor de luchtvaart (2018D24907)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

VAO Luchtvaart (AO d.d. 3/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Luchtvaart (AO d.d. 05/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Duurzame luchtvaart

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Duurzame luchtvaart (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45