Brief regering

Actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
De best passende zorg voor kwetsbare jongeren
Bijlage
Twee proefschriften over gesloten jeugdhulp

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

16-07-2019
31839-691Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over jeugdhulp

13-02-2019
32793-350Motie van het lid Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

12-11-2018
35000-XVI-89Motie van het lid Kuiken over budget voor initiatieven voor geïntensiveerde zorg