Brief regering

Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindrapport kosten voor tweetalig onderwijs in het vo
Bijlage
Eindrapport Schoolkostenmonitor 2018/2019
Bijlage
Brief VO-raad over afspraken vrijwillige ouderbijdrage

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.