Brief regering

Beleidsreactie op het rapport van de commissie-Dijkgraaf 'Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief bij het adviesrapport 'Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs'
Bijlage
Rapport 'Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs'