Brief regering

Reactie op motie van het lid Van Meenen inzake het bekostigen op schoolniveau (Kamerstuk 34950-VIII-10)

Download Download

Indieners