Gerelateerde documenten

09-01-2019
31415-22Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein van DNA-onderzoek

04-07-2018
29279-450Motie van het lid Van der Staaij c.s. over substantieel versnellen van de evaluatie van de wet