Motie (gewijzigd/nader)
Gezondheid en milieu

Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over de gezondheidsgevolgen van emissies van giftige stoffen in kaart brengen (t.v.v. 28089-141)

Download Download

Ondertekenaars