Brief regering

Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Van Haersma Buma over vrijstelling van assurantiebelasting voor de brede weersverzekering (Kamerstuk 35000-36)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.