Brief regering

Verkenning naar de systematiek rondom de OCW-ramingen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

26-11-2018
35000-VIII-114Nota van wijziging

18-09-2018
35000-VIII-2Memorie van toelichting