Brief regering : Aanvullingswet geluid: vereenvoudigd normenkader als onderdeel van verbetering werking van de geluidregels

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 35054

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

35054-8 Tweede nota van wijziging

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijgewerkte tekst

35054, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 27 juni 2019)

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35054-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

35054-7 Nota van wijziging

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Stas verzoeken om reactie op brief derde geluid + trillingsoverlast grote bedrijven (in Haelen)

Indiener M.Y. Israel, griffier

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35054-5 Verslag

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek reactie staatssecretaris op bericht miljoenen huizen in NL, volgens WHO, geluidsoverlast

Indiener M.Y. Israel, griffier

Koninklijke boodschap

35054-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Memorie van toelichting

35054-3 Memorie van toelichting

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet

35054-2 Voorstel van wet

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

35054 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35054-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:10