Brief regering

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overzicht overheidsmaatregelen met raakvlak leven lang ontwikkelen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-11-2018
30012-109Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2018, over Leven Lang Leren

30-10-2018
30012-107Praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen bekostigde hogescholen en werkgevers

28-03-2018
30012-79Motie van de leden Wiersma en Diertens over een "werk-apk" voor werkenden

28-03-2018
30012-80Motie van het lid Wiersma over leerwerkbanen

28-03-2018
30012-78Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

28-03-2018
30012-84Motie van het lid Van den Hul over deelname van laaggeletterden aan beroepsgerichte scholing

18-01-2018
34691-12Motie van de leden El Yassini en Van Meenen over vergemakkelijken van publiek-private samenwerking