Brief regering

Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - CBS rapportage juli 2018

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.