Brief regering

OESO-rapport Education at a Glance 2018

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
OESO-rapport Education at a Glance 2018

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-12-2018
35000-VIII-149Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2018, over het OCW-begrotingsonderdeel Media

30-11-2018
35000-VIII-118Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 november 2018, over OCW-begroting onderdeel Cultuur

26-11-2018
35000-VIII-114Nota van wijziging

01-11-2018
35000-VIII-31Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 oktober 2018, over Begrotingsonderzoek OCW 2019

26-10-2018
35000-VIII-15Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

18-09-2018
35000-VIII-2Memorie van toelichting