Brief regering : Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Medeindiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

33009-78 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2019, over innovatie

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

29338-177 Motie van de leden Tielen en Ă–zdil over vergroten van de bijdrage van het bedrijfsleven aan R&D

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

33009-57 Motie van het lid Veldman c.s. over de toekomstbestendigheid van het instrumentarium

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

33009-55 Motie van het lid Amhaouch c.s. over 2,5% van bbp voor R&D

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Innovatie (AO d.d. 08/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Innovatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30
Naar boven