Brief regering

Onderzoek naar voorgestelde maatregelen uit de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot en reactie op de gewijzigde motie van de leden Groot en Tanamal inzake beloningsstructuur ondernemingsbestuur (Kamerstuk 34267-8)

Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bijlage: rechten van de OR en bevindingen gesprekken