Brief regering

Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-12-2016
34550-VI-65Motie van het lid Segers c.s. over de haalbaarheid van een vrederechter