Brief regering

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Vermue en Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindrapport "Scenario's vrijwillige ouderbijdrage po en vo"

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

07-06-2019
35102-6Nota naar aanleiding van het verslag

10-04-2019
35063-6Verslag

30-01-2019
35102-5Verslag

30-11-2018
35102-3Memorie van toelichting

30-10-2018
35063-1Geleidende brief