Brief regering

Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Özütok c.s. over het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een beperking (Kamerstuk 31142-78)

Download

Indieners