Brief regering : Uitkomsten gesprek "goed verhuurderschap" met de sector naar aanleiding van discriminatie en huisjesmelkerij

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32847-402 Gewijzigde motie van de leden Azarkan en Nijboer over naming-and-shaming bij verhuurmakelaars (t.v.v. 32847-380)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

32847-373 Motie van het lid Nijboer c.s. over discriminatie actiever bestrijden

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-XVIII-38 Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Ronnes over het aanpakken van huisjesmelkers (t.v.v. 34775-XVIII, nr. 29)

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-20 Motie van het lid Ronnes c.s. over excessen in tijdelijke huurcontracten

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Huuraangelegenheden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00