Motie (gewijzigd/nader)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Gewijzigde motie van het lid Von Martels over een realistisch verkeersveiligheidsplan (t.v.v. 34950-XII-16)

Download Download

Ondertekenaars