Brief regering

Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs

Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Examenmonitor VO 2017
Bijlage
Correctie Centrale Examens 2017
Bijlage
Activiteitenoverzicht Project Ieders Examen
Bijlage
Rapportage referentieniveaus 2016-2017