Brief regering

Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2016

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
WNT-jaarrapportage 2016 - overzicht geconstateerde overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen op grond van artikel 7.1 WNT

Gerelateerde documenten

19-04-2018
30111-115Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2018, over WNT