Brief regering : Activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten (Herdruk)

Download

Indieners

  • Indiener
    J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten (Kamerstuk 34352, nr. 65)

Indiener A. Bosman, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

aanvangstijdstip gewijzigd; was 11.15 uur)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten - 34352-65

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00