Brief regering : Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, onteigening

Download

Indieners

  • Indiener
    M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

33118-85 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 januari 2017, over Ruimtelijke Ordening

Indiener T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Ruimtelijke Ordening

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven