Brief regering

Toezegging uit het algemeen overleg Terrorismebestrijding van 24 november 2016 (Kamerstuk 29 754, nr. 409) over het aantal terugkeerders op de Terroristenafdelingen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.