Brief regering

Twee toezeggingen uit het algemeen overleg Pakketbeheer van 16 juni 2016: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-12-2016
34550-XVI-116Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2016, over jeugd

02-11-2016
34550-XVI-11Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

20-09-2016
34550-XVI-3Nader rapport

20-09-2016
34550-XVI-2Memorie van toelichting