Brief regering : Twee toezeggingen uit het algemeen overleg Pakketbeheer van 16 juni 2016: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw

Download

Indieners

  • Indiener
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34550-XVI, eindtekst

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

34550-XVI-117 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

34550-XVI-116 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2016, over jeugd

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34550-XVI-11 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-XVI)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

34550-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nader rapport

34550-XVI-3 Nader rapport

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

34550-XVI-1 Voorstel van wet

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven