Brief regering : Afschrift van het antwoord op de vragen van een burger over passend toewijzen en vermogen

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister voor WR - afschrift vragen van zijn brief aan mw. C.A. T-J te M.

Indiener Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Huuraangelegenheden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15