Brief regering

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer inzake de motie De Graaf c.s. ten aanzien van het “terugbrengen van het beheer van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer inzake de motie De Graaf c.s. ten aanzien van het “terugbrengen van het beheer van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”