Brief regering

Voorjaarsrapportage regeldruk

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport Evaluatie Doelmatigheid Actal
Bijlage
Kwaliteit en impact van de adviezen van Actal
Bijlage
Stand van zaken maatwerkaanpak
Bijlage
Evaluatie en toekomstvisie Actal
Bijlage
Overzicht regeldruk effecten kabinetsmaatregelen bedrijven, burgers en professionals