Brief regering : Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 (Kamerstuk 31 288, nr. 544)

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45