Brief regering

Reactie op de aangenomen moties van het lid Jan Vos en van de leden Van Tongeren en Dik Faber m.b.t nationalisatie van de kerncentrale Borssele en het overnemen van het juridisch en economisch eigendom van de KCB

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

28-12-2016
25422-180Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Nucleaire veiligheid