Lijst van vragen : Lijst van vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (Kamerstuk 34 300-XV en 20 454, nr. 90)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier