Brief regering

Toezegging met betrekking tot herziening WML en verbod op inhoudingen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-12-2015
34300-XV-82Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2015, over het Begrotingsonderzoek SZW

30-11-2015
34300-XV-15Nota van wijziging

16-11-2015
34300-XV-13Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

15-09-2015
34300-XV-1Voorstel van wet

15-09-2015
34300-XV-2Memorie van toelichting

15-09-2015
Advies Afdeling advisering Raad van State

14-09-2015
34300-XV-3Nader rapport