Brief regering : Toezegging met betrekking tot herziening WML en verbod op inhoudingen

Download

Indieners

  • Indiener
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

34300-XV-82 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2015, over het Begrotingsonderzoek SZW

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

34300-XV-15 Nota van wijziging

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

34300-XV, bijgewerkt t/m nr. 15 (NvW d.d. 30 november 2015)

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34300-XV-13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300-XV)

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34300-XV-2 Memorie van toelichting

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

34300-XV-1 Voorstel van wet

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nader rapport

34300-XV-3 Nader rapport

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25