Brief regering

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om rapporten over ProRail te ontvangen waaruit vandaag (29 september 2015) door de media geciteerd is

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Tweede voortgangsrapportage
Bijlage
Situatie analyse vanuit CFO perspectief, december 2014
Bijlage
Brief van ProRail aan mevrouw L. Ongering

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-09-2015
Verzoek inzake rapporten ProRail