Brief regering : Reactie op verzoek inzake de berichtgeving zoals opgenomen op de website www.privacybarometer.nl

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  • Medeindiener
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34191-14 Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

34191-15 Vierde nota van wijziging

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34191-13 Tweede nader verslag

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34191-10 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

34191-11 Derde nota van wijziging

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34191-9 Nader verslag

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

34191-8 Tweede nota van wijziging

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

34191, bijgewerkt t/m nr. 15 (4e NvW d.d. 9 maart 2016)

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34191-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om spoedige toezending van de nota n.a.v. het op 26 mei 2015 uitgebrachte verslag bij wetsvoorstel 34191 (Veegwet)

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op de berichtgeving van https://www.privacybarometer inzake medisch beroepsgeheim jeugdzorg.

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34191-6 Verslag

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

34191-5 Nota van wijziging

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

34191-3 Memorie van Toelichting

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

34191-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

34191-2 Voorstel van Wet

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nader rapport

34191-4 Nader rapport

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

34191 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Decentralisatie Jeugdhulp

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50